BLAND TOMTAR OCH TROLL 3

LÅT MUSENS MARKÖR GLIDA ÖVER BILDERNA FÖR ATT SE REFERENSNUMMER OCH KONSTVERKETS TITEL! KLICKAR DU PÅ BILDEN KOMMER BILDEN UPP I STÖRRE STORLEK.

”Sagan om de fyra Stortrollen och Lille Vill-Vallareman” av Cyrus Granér, från ”Bland Tomtar och Troll” 1909.

”Trollritten” av Anna Wahlenberg, från ”Bland Tomtar och Troll” 1910. 

”Pojken och Tomtemössan” av Vilhälm Nordin, från ”Bland Tomtar och Troll” 1910.

”När Trollmor skötte Kungens Storbyk” av Elsa Beskow, från ”Bland Tomtar och Troll” 1914.

”Pojken som aldrig var rädd” av Alfred Smedberg, ”Bland Tomtar och Troll” 1912.

”Ringen” av Helena Nyblom, från ”Bland Tomtar och Troll” 1914.

”Trollkarlens Kappa” av Anna Wahlenberg, ”Bland Tomtar och Troll” 1912.